Tjänstehund

Tjänstehundar eller som de också kan bli kallade för, brukshundar har speciella arbetsuppgifter och har blivit utbildade för unika ändamål. Dels kan hundarna arbeta inom den offentliga sektorn, såsom exempelvis polis- eller narkotikahund. Andra hundar tränas för mer specialuppdrag inom försvarsmakten, som assistans eller också är de samhällsnyttiga. Oavsett vad hunden arbetar med så umgås hunden med sin hundförare privat, då hunden ligger på till exempel en matta vid sin hundförares fötter och ser på film för att koppla av mellan sina arbetspass.

Hundar som arbetar offentligt

De hundar som arbetar offentligt är de hundar som hjälper bland annat poliser, tullare, räddningstjänsten och så vidare. Hundarna är specialtränade för just sina yrken. Polishundar till exempel lära sig jaga förbrytare och försöka fånga dem. Inom tullen har hundarna som uppgift att leta först och främst efter narkotika, men de kan tränas för att hitta andra otillåtna saker också. Inom räddningstjänsten finns det speciella hundar som kan hitta drunknade personer eller nosa upp vart brandhärden (där branden började) finns.

Försvarsmakten

Inom försvarsmakten finns det en organisation som arbetar frivilligt och hjälper till att sköta bevakningen när soldaterna är ute på fält. Detta eftersom hundar har ett sådan välutvecklad hörsel och lukt. Dessutom finns det speciella hundar som har blivit utbildade att spåra minor och andra sprängämnen. Dessa hundar gör stor nytta, särskilt utomlands där de hittar minor och dylikt så att inte befolkningen blir skadade.

Samhällsnyttiga

Samhällsnyttiga hundar är sådana hundar med hundförare som kan bli blixtinkallade ifall det till exempel har hänt en explosion av en byggnad. Då får hunden leta efter överlevande i rasmassorna. Dessa har fått en unik utbildning för att klara av underlag som är löst, rök, höga höjder, eld och buller. Dessutom kan dessa räddningshundar bli inkallade när det har hänt stora naturkatastrofer för att hitta försvunna personer under olika premisser.

Assistans

Assistanshundar är en hund som är en civil tjänstehund och hjälper personer som har olika typer av funktionsnedsättningar att kunna vara delaktiga mer ute i samhället. Hunden är då ett hjälpmedel för att underlätta för personer. Det finns en mängd olika typer av assistanshundar. Några exempel på sådana är:

  • Ledarhund för blinda eller synskadade
  • Signalhund
  • Diabeteshund
  • Servicehund hälsar på sjuka eller gamla och ser till att de mår bättre och blir glada.
  • Epilepsihund
  • “Psykisk hälsa-hund” för personer som lider av en psykisk ohälsa av något slag.

Varje hund får en specialutbildning just inom sitt område, för att kunna bistå sin hundförare på alla möjliga sätt. Allt från att leda en person i trafiken, till att känna av om en person håller på att få ett epileptiskt anfall eller insulinkänning. Hundarna är en stor hjälp för dessa personer och gör att de kan leva någorlunda normala liv, både hemma och ute i samhället.

Slutord

Utan alla dessa tjänstehundar av olika slag, så hade antalet räddade människor och så vidare, varit betydligt lägre. Vi har mycket att tacka dessa hundar för och naturligtvis deras hundförare. För utan brukshundarna är det bara att konstatera att exempelvis så hade ett mindre antal överlevande existerat, mer narkotika och sprängämnen hade förekommit ute bland oskyddade människor världen över.

Det är bra att hundarnas lukt- och hörselsinne tas tillvara på ett positivt sätt och gör att världen blir en bättre plats att leva på. Plus att hundarna också är ett oerhört trevligt sällskap för oss människor!